Antalya ili Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi  Elektrik santrali yolu üzerinde bulunan Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuz 33.650 m²’lik arsanın 12.000 m²’sine  konumlandırılmış olup şehir merkezine 10 km mesafede bulunmaktadır. 1983 tarihinde Tutukevi ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmete giren kurumumuzun Açık Ceza İnfaz Kurumumu kısmı 1990 yılında fiilen hizmete açılmıştır.

            Bütün Ceza İnfaz Kurumlarında olduğu gibi kurumumuzda da hükümlü ve tutuklulara dil, din, ırk,  mezhep, renk, cinsiyet, felsefi inanç ve siyasi düşünceleri ile ekonomik güçleri ve toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın hizmet verilmektedir.

            Değişen ve gelişen infaz anlayışıyla beraber kurumlarımız hükümlü ve tutukluların mahkeme kararlarıyla sadece cezalarını ve tutukluluk sürelerini infaz ettikleri binalar olmaktan çıkmış adeta bir eğitim ve rehabilitasyon merkezleri haline gelmiştir.  

            Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin  ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

            Kurumumuzda eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmektir.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           MEHMET ÖZER KURUM MÜDÜRÜ

 

 

Tasarım:ABDULLAH GÜNEŞ ANTALYA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BİLGİ İŞLEM BÜROSU