BİLGİ İŞLEM VE SEGBİS

MİSYONUMUZ
            Kullanıcıların UYAP bilişim sistemini kullanabilmeleri için gerekli donanımsal alt yapıyı oluşturarak sürekli ve verimli işlerliğini sağlamak, UYAP bilişim sisteminin nihai hedefleri doğrultusunda yeterli desteği ve eğitimi vermek, avukat ve vatandaşın da katılımıyla UYAP bilişim sistemini en etkin kullanılır hale getirmektir.

VİZYONUMUZ
            Kurumsallaşmış bir bilişim yönetimiyle e-devlet ve e-adalet faaliyetlerine yön vermektir.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
  • Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ' nin tüm birimlerde sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
  • Modüllerdeki ihtiyaçları tespit etmek, projelendirip Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirmek,
  • UYAP üzerinden personel görevlendirmelerini ve görevlendirme iptallerini zamanında yapmak,
  • E-imza uygulamalarını yaygınlaştırmak, UYAP DYS’nin kullanımını artırarak kağıtsız ofis ortamına tam olarak geçişi sağlamak,
  • Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu doğrultuda olası servislerin sağlanması, servis kullanım kurallarının belirlenmesi, bu doğrultuda kullanımın takip edilmesi ve servis devamlılığının sağlamak,
  • Kullanıcılara teknik destek hizmetlerini vermek,
  • Kullanıcı eğitim programlarını hazırlamak, eğitim vermek,
  • Bilgi işlem ekipmanlarının sağlıklı bir şekildi muhafazasını ve dağıtımını sağlamak,
  • Görev yapılan sahada bilişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak ve projelendirmek,
  • 125 nolu genelge hükümlerini yerine getirmek.

 ELEKTRONİK MAHKEME SALONU (SEGBİS)

Ceza İnfaz Kurumumuzda 25.09.2012 tarihinde B Blok 8 nolu oda Elektronik Mahkeme Salonuna çevrilmek üzere genel bütçe imkânları kullanılarak kurum personeli ve iyi halli tutuklu ve hükümlülerce inşaatına başlanılan oda 15.10.2012 tarihinde tamamlanmıştır. 26.02.2013 tarihinde Mersin 1.Ağır Ceza Mahkemesi ile yapılan mahkeme; Ülkemizde Ceza İnfaz Kurumu ile Ağır Ceza Mahkemeleri arasında yapılan ilk elektronik mahkeme olarak yapılmıştır.

segbis

 

 


Tasarım:ABDULLAH GÜNEŞ ANTALYA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU BİLGİ İŞLEM BÜROSU